My Body In Sinhala

කියවන්න

My Body In Sinhala

Learn vocabulary about the body in Sinhala. Sinhala Library Books English: My Body in Sinhala Franç

සෞඛ්‍යය

කියවන්න

සෞඛ්‍යය

සිංහල සෞඛ්‍යය, nom.1.2 /-saෞඛ්‍-ya-ya/ සිංහල / මම වුවමනා කරනවා සෞඛ්‍යය /// අපි වුවමනා කරනවා

තාත්තා

කියවන්න

තාත්තා

Sinhala තාත්තා, nom.1 /-taා-ta්-taා/ Sinhala / මම වුවමනා කරනවා මගේ තාත්තා /// අපි වුවමනා කර

අම්මා

කියවන්න

අම්මා

Sinhala අම්මා, nom.1 /-a-ma්-maා/ Sinhala / මම ඇත මගේ අම්මා /// අපි ඇත අපේ අම්මා / ඔබ ඇත

Hello In Sinhala

කියවන්න

Hello In Sinhala

Learn new vocabulary from the Sinhala Library Book Series 11. Start a conversation in Sinhala. Hello

ළදරු

කියවන්න

ළදරු

Sinhala ළදරු, nom.1 /ළ-da-raු/ Sinhala / මම වුවමනා කරනවා ළදරු අනියමාර්ථ විශේෂණය /// අපි වුව

මිතුරා

කියවන්න

මිතුරා

ඉගෙන ගන්න ආදරය, සදාකාලික දවස.: "මිතුරා" in Sinhala මිතුරා Sinhala nom.1 මගේ මිතුරා ඇත නිවසක් අනියමා

අක්කා

කියවන්න

අක්කා

Sinhala අක්කා, nom.1 /-a-ka්-kaා/ Sinhala / මම ඇත අක්කා අනියමාර්ථ විශේෂණය /// අපි ඇත අක්කා